Correct gebruik van entiteiten

handleiding mbt het op de juiste manier exporteren van Revit-objecten naar de juiste IFC-entiteit conform de Buildingsmart specificaties.

Bekijk hier welke IFC-entiteiten er het meest geschikt zijn om naartoe te exporteren

2.1.4 Correct gebruik van entiteiten
Voor zover elders in de RVB BIM Norm niet nader gespecificeerd, is een entiteit in het BIM-extract
gemodelleerd of getekend met de voor het doel geëigende entiteit overeenkomstig het correct beoogd
gebruik van de applicatie waarmee het BIM opgezet is.
Voorbeeld: wand als wall-object, tekst als text-entiteit, etc.
Het BIM-extract bevat in beginsel geen proxy-objecten:
• 2D-BIM-extract: een CAD-tekening mag geen enkel proxy-object bevatten.
• 3D-BIM-extract: een IFC-model mag enkel en alleen een proxy-object bevatten conform de
buildingSMART IFC-specificatie, i.e. indien voor het te representeren bouwwerkelement in IFC geen
geschikt IFC-object bestaat.

Article Attachments

Was this article helpful?

Related Articles